Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Les videre

Måling av biomasse i Tanzaniansk regnskog – Feltarbeid

Avskoging og forringelse av skog er identifisert som en av de største kildene til menneskeskapt CO2 i atmosfæren. Samtidig er skogen i stand til å ta opp store mengder karbon, og riktig forvaltning av skogområder er, ved å binde karbon i skogens biomasse, et av bidragene å løse verdens klimaproblem. Les videre