Måling av biomasse i Tanzaniansk regnskog – Feltarbeid

Avskoging og forringelse av skog er identifisert som en av de største kildene til menneskeskapt CO2 i atmosfæren. Samtidig er skogen i stand til å ta opp store mengder karbon, og riktig forvaltning av skogområder er, ved å binde karbon i skogens biomasse, et av bidragene å løse verdens klimaproblem. Les videre