Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Les videre

Estimering av greiner og topper (GROT) ved hjelp av flybåren laserskanning

En skogbruksplantakst er et viktig verktøy for god og bærekraftig utnyttelse av skogressursene. Med økt uttak av greiner og topper (GROT) til bioenergiformål er det naturlig å også inkludere og kvantifisere GROT som en del av taksten. Les videre