Bruk av data fra flybåren laserskanner for deteksjon av kulturminner i skog: en eksperimentell studie av effektene av punkttetthet og glatting av DTM

Kulturminner er arbeidskrevende å registrere ved hjelp av feltbaserte undersøkelser. Derfor har man i de senere årene gjennomført flere forsøk med fjernmålingsdata for deteksjon av kulturminner. Den mest lovende fjernmålingsteknikken for dette formål er flybåren laserskanning (ALS). Les videre