Ansatte

 

Erik Næsset

Professor

Statistiske utvalgsteknikker, fjernmålingsassistert skogskjøtsel, overvåking av alpine områder og tropisk biomasse estimering.

 

Terje Gobakken

Professor

Operasjonell skogforvaltning assistert av fjernmåling, statistisk utvalgskartlegging og overvåking av skogforhold og biologisk mangfold.

 

Dr. Ole Martin Bollandsås

Førsteamanuensis

Felt- og fjernmålingsbasert skoginventering. Endrings- og produktivitetsbestemmelse ved hjelp av fjernmålingsdata. Vekst- og volummodellering.

 

Dr. Hans Ole Ørka

Førsteamanuensis

Bruk av fjernmålingsdata fra ulike sensorer og platformer til skogkartlegging, -overvåking og økologiske studier.

 

Dr. Victor Strimbu

Forsker

Fjernmålingsassistert skoginventering. Skogplanlegging og scenarioanalyse. Monte-Carlo simulering.

 

Dr. Lennart Noordermeer

Forsker

Utforsker integrasjon av tradisjonelle metoder med fjernmålingsdata for å forbedre operativ skogkartlegging.

 

Dr. Svetlana Saarela

Forsker

Utvikling av statistiske rammeverk for skogkartlegging ved å kombinere prøveflatedata med fjernmålingsdata.

 

Dr. Claire Céline Devos

Forsker

Overvåking av tørkestress hos grantrær ved hjelp av fjernmålingsdata.

 

Dr. Marie-Claude Jutras-Perreault

Post.Doc

Bruk av fjernmålingsdata for vurdering av skogtilstand, endringer i skogdekke og biologisk mangfold i boreal sone.

 

Dr. Eirik Næsset Ramtvedt

Post.Doc

Albedo og vegetasjon-klima tilbakekoblingsmekanismer i boreal skog ved bruk av fjernmålingsdata.

 

Maria Åsnes Moan

PhD-student

Bonitetsbestemmelse ved bruk av fjernmålingsdata.

 

Jaime Candelas Bielza

PhD-student

Forbedret skoginventering ved bruk av fjernmålingsdata og maskinlæring, med spesielt hensyn på treslagssammensetning.

 

Julius Wold

PhD-student

Kartlegging av naturskog ved hjelp av dyplæringsmetoder.

 

Håkon Næss Sandum

PhD-student

Anvendelse av dyplæring og AI-metoder til skogkartlegging.

 

Bjørn-Eirik Roald

Forskningstekniker

Innsamling og behandling av romlig data (GNSS, LiDAR, GIS).