Samtidig opptak av flybåren laserscanning og multispektrale bilder for treslagsklassifikasjon