Estimering av biomasse i skog ved hjelp av flybåren og bakkebasert laserskanning