Bruk av data fra flybåren laserskanner for deteksjon av kulturminner i skog: en eksperimentell studie av effektene av punkttetthet og glatting av DTM

Kulturminner er arbeidskrevende å registrere ved hjelp av feltbaserte undersøkelser. Derfor har man i de senere årene gjennomført flere forsøk med fjernmålingsdata for deteksjon av kulturminner. Den mest lovende fjernmålingsteknikken for dette formål er flybåren laserskanning (ALS). Fra digitale terrengmodeller (DTM) som genereres fra ALS-data er det mulig å gjøre visuelle tolkninger av uregelmessigheter på bakken. Selv om det tidligere har blitt dokumentert at ALS kan brukes for deteksjon av kulturminner, har det ennå ikke blitt utført studier som fokuserer på effekten av punkttettheten og egenskapene til ALS-dataene i forhold til deteksjonssuksessen for kulturminner. Formål til studien publisert i Journal of Archaeological Science er derfor å analysere disse effektene ved å la fire erfarne arkeologer tolke DTMer som er generert fra ALS data med ulike punkttettheter (1 p m-2, 5 p m-2 og 10 p m-2), hver med tre forskjellige nivåer av DTM-glatting.

Animasjon som viser effekten av forskjellig punkttetthet og glatting på terrengmodellen laget fra ALS data

Forsøket ble gjennomførtsom et randomisert fullstendig blokkforsøk og analysene ble gjort ved hjelp av variansanalyse. Resultatene viste at det var en betydelig forbedring i deteksjonssuksess da punkttettheten økte fra 1 p m-2 til 5 p m-2. Forbedringen ved å øke punkttettheten til 10 p m-2 var mindre tydelig. Videre viste resultatene at DTM glatting ikke hadde statistisk signifikant effekt på deteksjonssuksessen.

Referanse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *