Metoder for å forbedre skogtakseringen på forskjellig romlig skala ved bruk av tilleggsinformasjon