Måling av biomasse i Tanzaniansk regnskog – Feltarbeid

Avskoging og forringelse av skog er identifisert som en av de største kildene til menneskeskapt CO2 i atmosfæren. Samtidig er skogen i stand til å ta opp store mengder karbon, og riktig forvaltning av skogområder er, ved å binde karbon i skogens biomasse, et av bidragene å løse verdens klimaproblem. Gjennom regjeringens klima- og skogprosjektet bidrar Norge til økonomisk støtte til tropiske land som reduserer tapet av skog. En av hovedmålsetningene for prosjektet er å bidra til å ivareta naturskog og sikre skogens evne til å binde karbon. Og en viktig del av dette er å kunne beskrive mengden karbon lagret i skogens biomasse. Ved bruk av flybåren laserscanner (ALS) ønsker vi å måle biomassen i skogen på en effektiv og mer nøyaktig måte enn tidligere, og har startet arbeidet med innsamling av data i et regnskogområde i Tanzania.

Amani naturreservat ligger i fjellene øst i Usambara og danner sammen med andre fjell fra Udzungwa i Tanzania i sør til Taita Hills i Kenya en fjellkjede kalt Eastern Arc Mountains, et område  identifisert som ett av verdens 25 viktigste for biologisk mangfold. Av de omkring 8400 hektarene tropisk regnskog i reservatet har det på ca 80 % av arealet vært mekanisert skogsdrift fra slutten av 1950-årene og fram til slutten av 1980-årene, da arbeidet med verning av området startet. Reservatet ble opprettet i 1997 og det er i dag nesten ikke hogst inne i reservatet. Til tross for skogsdriften er det i store deler av reservatet tett regnskog med til dels høy biomasse og rundt 200 naturlige treslag. I reservatet er det lagt ut et nett av 175 systematiske prøveflater på bakken. På disse flatene har man allerede målt alle trærne og vi er nå i gang med å posisjonere flatene ved bruk av differensielle GPS- og GLONASS-mottakere. Informasjonen fra disse flatene vil brukes til å lage og validere biomassemodeller.fra laserdata.

Ernest and Major ready for fieldwork. Photo by E. Hansen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *