Albedo i boreal skog

Albedo i boreale skogerer en kraftig klimafaktor som potensielt kan oppveie klimapåvirkningen av karbonopptak. For å vurdere albedoeffekten av ulike typer skogforvaltning i de nordiske landene, er det behov for albedoprodukter med fin oppløsning for å ta hensyn til den typiske heterogene strukturen som er til stede i dette biomet. Det finnes flere albedoprodukter tilgjengelige i dag. Imidlertid har de fleste av dem en relativt grov romlig oppløsning på omtrent 0,25–20 km.

Det overordnede målet med prosjektet «Albedo i boreal skog» er å utvikle en beregningsmetode for finoppløst albedo for å vurdere albedoeffekten i forvaltede kontra uforvaltede skoger.

Photo: Eirik Næsset Ramtvedt

Prosjektet er et treårig samarbeid i perioden 2024–2027 mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I den første delen av prosjektet bruker vi albedo målt av UAV i Våler for å adressere følgende forskningsmål:

  • Vurdere effekten av romlig oppløsning av albedo for boreal skog på bestandsnivå.
  • Utvikle en direkte metode for estimering av albedo på bestandsnivå ved hjelp av bilder fra Sentinel-2 satellitten .

Resultatene fra den første delen av prosjektet vil bli brukt i en større forskningsinnsats ved SLU med mål om å «vurdere forhold og avveininger mellom produktivitet, klimapåvirkninger og biodiversitet i nordlige svenske skoger.» Spesifikt i denne delen av prosjektet vil vi:

  • Ved hjelp av satellittalbedo, vurdere forskjellen i albedo for forvaltede skoger og uforvaltede skoger i Nord-Sverige som har blitt påvirket av skogbranner.