Takst- og planseminar 2023

9-10 mars 2023

Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU arrangerer årets skogplanseminar ved Holmen Fjordhotell, Asker, 9-10 mars 2023. Seminaret er holdt hvert andre til fjerde år som en møteplass for alle som jobber med takst og skogbruksplanlegging, offentlig forvaltning, forskning og andre relevante fagområder. Årets seminar er arrangert som en del av kunnskapssenteret SmartForest i samarbeid med Nibio og skognæringen, der mye av arbeidet dreier seg om ressurskartlegging og skogbruksplanlegging.

PROGRAM

9 mars
10:00: Kaffe

10:30: Åpning

10:45: Takst

 • Nye volum- og avsmalningsfunksjoner (Terje Gobakken, NMBU)  
 • Feil på høydemålinger (Ole Martin Bollandsås, NMBU) 
 • Hvordan beregne feltvariabler i prøveflatetakster? (Lennart Noordermeer, NMBU) 

11:30: Pause 

11:45: Råtedeteksjon 

 • Råtedata fra hogstmaskin (Terje Gobakken, NMBU) 
 • Råtedeteksjon på enkelttrær (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Areal-basert estimering av råte (Julius Wold, NMBU) 

12:15: Bildematching 

 • Bildematching – hva er det og hvordan kan vi bruke det? (Bjørn-Eirik Roald, NMBU) 
 • Hvorfor fungerte ikke bildematching i Rendalen? (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Kontrolltakst Østre-Toten (Vegard Lien, Glommen Mjøsen Skog) 

13:00: Lunsj

14:00: Bonitering  

 • Pågående forsking om bonitering med laser (Maria Åsnes Moan, NMBU) 
 • Praktiske erfaringer 
  1. Rune Glæserud, Glommen Mjøsen Skog
  2. Øystein Løvli, Mathiesen Eidsvold Værk

15:00: Pause

15:15: Bruk av satellittdata fra Sentinel-2 

 • Treslagsinformasjon fra fjernmåling (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Hogstflatedeteksjon fra Sentinel-2 (Floris Groesz, Field Group) 

15:45: Pause

16:00: Miljøregistrering 

 • Teknologisk status for fjernmåling av miljøverdier (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Ny PEFC skogstandard og skogbruksplanlegging (Jan Gaute Lie, Norges Skogeierforbund) 
 • Ny PEFC skogstandard (Turid Trötscher, Landbruksdirektoratet) 
 • PEFC kravpunkt 23, kantsone-krav (Svein Dypsund, Viken Skog) 

19:00: Middag


10 mars
08:30: Planlegging 

 • Forskrift om skogbruksplanlegging: (Ivar Ekanger,  Landbruks- og matdepartementet) 
 • Hva skjer på planleggingsverktøyfronten på NMBU? (Tron Eid, NMBU)  
 • Climate Smart Forestry Norway (Sjur Baardsen, NMBU) 

09:30: Pause
09:45: SR16

 • Hva er SR16? (Marius Hauglin, NIBIO) 
 • Er det nøyaktig? (Ole Martin Bollandsås, NMBU) 
 • Hvordan er det å bruke det? (Even Bergseng, Norskog) 

11:00: Pause
11:15: Nye og spennende muligheter 

 • Bruk av droner- erfaringer fra Viken (Svein Dypsund, Viken Skog) 
 • Bruk av droner- erfaringer fra Allskog (Ole Andre Hestmo, Allskog)
 • Kunstig intelligens: Praktiske resultater med dronedata (Johannes Rahlf, NIBIO)
 • Hogstmaskindata (Lennart Noordermeer, NMBU) 

12:30: Spørsmål og diskusjon
13:00: Avslutning og lunsj