Kort- og langsiktig kartlegging av effekter av globale klimaendringer på skog

Forskningen på effektene av global oppvarming er svært variert. Gjennom prosjekter utført i samarbeid med NASA og Norsk institutt for skog og landskap undersøker INA om LIDAR kan være en aktuell teknikk for å oppdage kortsiktige endringer i vekst av trær i tregrensa på fjellet.
Global oppvarming vil trolig føre til en forflytning av tregrensen opp mot fjellet, endringer av skoggrensen mellom den nordlige barskogen og tundraområdene, og økt vekst av trær i disse overgangssonene. Gjennom ulike prosjekter utført i samarbeid med NASA og Norsk institutt for skog og landskap undersøker INA om LIDAR kan være en aktuell teknikk for å oppdage kortsiktige endringer i vekst av trær i tregrensa på fjellet.

Det forskes også på hvor detaljerte endringer i tregrensen, i form av etablering av nye trær, LIDAR kan kartlegge. Dette kan få stor betydning for LIDAR som deteksjonsverktøy i studier av klimaeffekter på trevegetasjon.

Instituttet er også i ferd med å etablere en nasjonal referanselinje fra Telemark i sør til Troms i nord. Denne skal brukes til studier av langsiktige endringer i tregrensen langs hundrevis av overgangssoner mellom skog og høyfjell. Dette arbeidet koordineres med NASA, som er i ferd med å etablere tilsvarende referansedatasett i Nord-Amerika.