Feltarbeid 2018

Mellom juli og september ble det gjennomført et omfattende feltarbeid i det 1 500 km lange transektet fra sør til nord i Norge. Hver av de 36 lokalitetene ble besøkt.

Inger Elisabeth Hilstad registrerer vegetasjonsdekning ved hjelp av en ramme på 1 kvadratmeter. Foto: Ida Marielle Mienna

Mellom juli og september i 2018 ble det gjennomført et omfattende feltarbeid. Hver av de 36 lokalitetene ble besøkt, og de trærne som ble målt i 2008 og 2012 ble målt på nytt (status (død/levende), høyde, rotdiameter). Rekrutterte trær ble også registrert (posisjon, treslag, høyde og rotdiameter). Den omkringliggende bunnvegetasjonen ble også samplet, noe som muliggjør analyser av interaksjoner mellom etablering, vekst og mortalitet til trærne, og vegetasjonen rundt. En drone ble brukt for å ta flyfoto over hver av lokalitetene. Det ble brukt både RGB-kamera og et kamera som registrerte spektralinformasjon i det nærinfrarøde spekteret. Bildene er prosessert slik at både tredimensjonale punktskyer og spektralinformasjon kan knyttes romlig til både trær og vegetasjon.

Feltlaget på vei til en av lokalitetene. Foto: Ida Marielle Mienna

Et feltlag på fire personer gjennomførte arbeidet.Vegard Lien (Mjøsen Skog SA) ledet arbeidet, og sammen med ham var Ida Marielle Mienna (PhD-student), og masterstudentene Kenneth Langlie Simensen og Inger Elisabeth Hilstad. Ingegjerd Meyer overtok for Inger Elisabeth i september.

Ei steinblokk fasiliterer etablering og vekst for ei bjørk i tregrensa. Kenneth og Vegard måler posisjon og tredata. Photo: Ida Marielle Mienna

1 tanke om “Feltarbeid 2018

  1. Tilbaketråkk: ForestPotential | forestinventory.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.