Masteroppgave: Regionale forskjeller i rekruttering, mortalitet og vekst for pionertrær i tregrenseøkotonen

Det er mange faktorer som påvirker dynamikken i tregrenseøkotonen. Både klima, beiting og endret arealbruk er bestemmende for både rekruttering, mortalitet og vekst i denne overgangssonen mellom skog og fjell. I tillegg til at det kan være vanskelig å kvantifisere effekten av den enkelte faktor, finnes det også svært mange lokale faktorer som er med på bestemme endringene slik som bunnvegetasjonsforhold, mikrotopografi, hellingsretning etc. Denne masteroppgaven vil ved hjelp av multi-temporale observasjoner av trær i tregrenseøkotonen på 35 lokaliteter langs en over 1000 km lang breddegradsgradient, undersøke i hvilken grad det er regionale forskjeller med tanke på endringer i rekruttering, mortalitet og vekst for disse trærne. Oppgaven vil også undersøke i hvilken grad endingene kan forklares med klimadata og data for beitende husdyr og vilt rundt de ulike lokalitetene. Oppgaven er knyttet til prosjektet ForestPotential.

Masterstudent: Kenneth Langlie Simensen.
Veiledere: Ole Martin Bollandsås, Kari Klanderud

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *