Gjenbruk av prøveflatedata

Prosjekttittel:
Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata

Målsetting
Prosjektet vil evaluere muligheter for å gjenbruke prøveflatedata ved arealbasert lasertakst med tanke på å redusere kostnadene knyttet til feltarbeid.

Prosjektpartnere
Mjøsen Skog SA
NORSKOG
Statskog
Viken Skog SA

Finansiering:
Utviklingsfondet for skogbruketSkogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene

Prosjektperiode: 2018 – 2020