Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer