Seminar om skogbruksplanlegging 2016

Institutt for naturforvaltning avholdt et vellykket seminar om skogbruksplanlegging 16.-17. november 2016 ved Hurdalsjøen Hotell. Mer en 60 deltakere fra offentlig forvaltning, skogplaninstitusjonene, private kartleggingsfirma, forskning og andre relevante fagmiljø deltok. Dette var det femte seminaret i rekken etter at denne seminarserien kom i stand i 2002. Presentasjonene under årets samling bar preg av stort og bredt engasjement i faglige og organisatoriske spørsmål fra alle de deltakende fagmiljøene. Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig her: 

Onsdag 16. november (formiddag) 
Velkommen/Agenda Terje Gobakken, NMBU
Bildematching versus laser i skogbruksplantakst Terje Gobakken – NMBU
Erfaringer fra bildematching Floris Jan Groesz – Blom
Lasertakst i Vestlandsterreng Hans Ole Ørka – NMBU
Bruk av hogstmaskin som taksator Marius Hauglin – NMBU

Onsdag 16. november (ettermiddag)
Bruk av laser i ungskog
Erfaringer fra Vikens prosjekter Svein Dypsund – Viken
Efaringer fra Grue-Vest 1 Roar Kjær – FM Hedm.
Erfaringer fra Grue-Vest 2 Geir Korsvold – Mjøsen

Status nasjonal detaljert høydemodell
Status fra Kartverket Håkon Dåsnes – Kartverket
Utnyttelse av data i skogbruket Tord Aasland – Landbruksdir.

Orientering om MiS-NiN pilotprosjekt, Hadeland Jan-Erik Nilsen – Landbruksdir.
Orientering og status om Skogportalen Jan-Erik Nilsen – Landbruksdir.
Noen erfaringer fra en lasertakst i Trøndelag Bente Husby – ALLSKOG, Tron Eid – NMBU

Droner i skogbruksplanlegging
Kan små droner ha en rolle i operativ skogbruksplanlegging? (1) Jens Kolstad – NORSKOG
Kan små droner ha en rolle i operativeskogbruksplanlegging? (2) Terje
Gobakken NMBU

Kan vi ha nytte av multispektral laser i skogbruksplanleggingen? Floris Jan Groesz – Blom

Torsdag 17. november
HyperBio Dagrun Aarsten – TerraTec

Skogbruksplanlegging:
Bruk, behov og nytte av skogbruksplandata Tron Eid  – NMBU
Skogbruksplanleggingfelles utfordringer nå og i framtiden Tord Aasland – Landbruksdir.

Verktøy for skoglige prognoser:
Geoskog Svein Dypsund, Viken
Allma Vegard Lien – Mjøsen
Heureka Tomas Lämås – SLU
Våtmarkskart som verktøy for planlegging Svein Dypsund – Viken

Andre omdrev av lasertakstene: gir tidsseriedata nye muligheter? Ole Martin Bollandsås – NMBU
Muligheter for å effektivisere prøveflatetakstene Terje  Gobakken – NMBU
Orientering om pågående forsknings- og utviklingsprosjekter Terje  Gobakken – NMBU

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *