Seminar om skogbruksplanlegging

Presentasjonene fra seminaret om skogbruksplanlegging, som ble avholdt på Skiphelle 12-13 april 2011:

Dag 1
Innledning (Erik Næsset)
Bruk av data i planlegging (Tron Eid)
Arealbasert lasertakst: takstopplegg og erfaringer (Erik)
Effekter av flatestørrelse, punkttetthet, GPS-feil og utlegging av prøveflater (Terje Gobakken)
Flyhøyde, sensorinnstillinger med mer ved laserskanning (Erik)

Fra arealbasert takst til diameterfordelinger og enkelttrær (Terje)
Klassifisering av treslag ved hjelp av ulike datakilder (Prosjektet Flexwood) (Hans Ole Ørka)
Prediksjon av gjenvekst i uensaldret granskog (Ole Martin Bollandsås)
Deteksjon av kulturminner (Ole Martin)

Erfaringer med lasertakster og organisering av disse (Roar Kjær)
Hvilke ønsker og krav har skogbrukslederen til skogbruksplandata? (Thor Kjennbakken)
Skogeiers erfaringer med ny skogbruksplan (Kåre Hobbelstad)

Dag 2
Skogtaksering i hogstklasse 2 (Hans Ole)
Estimering av biomasse og GROT (Knut Marius Hauglin)
Bestemmelse av virkekvalitet (Vegard Lien)

Skogbruksplanlegging og beslutningsstøtteverktøy (Tron)
Status for beslutningsstøtteverktøyet SGIS (Terje)
Karbonkvoter fra skog – muligheter og utfordringer (Even Bergseng)

Bruk av laser til endringsestimering i skog, Hirkjølen og Våler (Ole Martin)
Utvalgskartlegging med laser; Fra Hedmark til Tanzania (Erik)
Biomasseressurser ”utenfor” skog (Tron)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.