NORKLIMA

I forbindelse med den globale oppvarmingen forventes det raske forandringer i fjellskogen og overgangssonen til alpine områder. Siden bratte temperatur- og produktivitetsgradienter er vanlige i slike marginale områder forventes det to fundamentale effekter: (1) tilvekst av skog gjennom kolonisering av områder som ikke var dekket av skog før og migrasjon av den alpine tregrensa; (2) økt vekst for eksisterende trær som vil ha en betydelig innflytelse på karbonbinding og fremtidige karbonlagre. Fjellskogen og overgangssonen til alpine områder utgjør en stor del av Norges landoverflate og finnes langs hele fjellkjeden som strekker seg fra den sørlige delen av landet og nordover. Til tross for dette finnes det ikke noen offisielle programmer som overvåker disse arealene. Derfor finnes det lite informasjon om tilstanden til disse arealene og få utredninger om konsekvensene av potensielle fremtidige forandringer. Derfor er slike områder holdt utenfor den offisielle karbonrapporteringa.

Fokuset for dette prosjektet er å utvikle effektive metoder for å detektere migrasjonen av den alpine tregrensa og biomasseakkumulasjon i fjellskogen basert på LiDAR (Light Detection And Ranging). Denne teknologien er den mest sensitive fjernmålingsteknikken som er tilgjengelig for å detektere lokale og raske forandringer over korte perioder og store arealer til en rimelig pris. Metodene blir demonstrert på en 1500 km N-S gradient som ble etablert i 2006. Dette flybårne LiDAR transektet går over hundrevis av høydegradienter og vil bli flydd igjen i 2011. Dette datasettet vil da være et unikt datasett som dokumenterer forandringer i tregrensa og biomasselagrene i fjellskogen. Slike forandringer er relevante for rapportering til klimakonvensjoner, og erfaringen kan skaffe viktig input for å planlegge fremtidige overvåkningsprogrammer. Det er også satt opp eksperimenter for å få en grunnleggende forståelse av klimaeffekter på biologiske prosesser som regulerer rekruttering og vekst av nye trær langs den alpine tregrensa. I denne sammenhengen er det mulig å hvilket tidsintervall det bør være mellom målinger for å kunne detektere signifikante forandringer i disse klimasensitive økosystemene på en pålitelig måte.

Relaterte innlegg:

Thumb Title

2015/12/01 by Hans Ole Ørka
Filed as: NORKLIMA, Seminarer

2015/09/22 by Hans Ole Ørka
Filed as: NORKLIMA, Seminarer

2012/02/28 by Hans Ole Ørka
Filed as: NORKLIMA, Publikasjoner

2011/12/22 by Hans Ole Ørka
Filed as: NORKLIMA, Publikasjoner

2011/10/14 by Hans Ole Ørka
Filed as: NORKLIMA

2009/01/02 by Hans Ole Ørka
Filed as: NORKLIMA, Prosjekter

Én tanke om “NORKLIMA

  1. Tilbaketråkk: One-day seminar “VEGETATION CHANGES IN THE TREE LINE” | forestinventory.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *