Bruk av fjernmåling til kartlegging av fremmede bartrær

Mål:

  1. Etablere kort kunnskapsstatus
  2. Utarbeide kart over sannsynlig utbredelse (naturlig og av fremmede bartrær)
  3. Metodeutvikling for å skille vanlig gran og sitkagran
  4. Anbefalinger fullskala kartlegging

Oppdragsgiver:
Miljødirektoratet

Prosjektperiode:
2014 – 2015

Relatert

Thumb Title

2016/10/19 by Hans Ole Ørka
Filed as: Non-native species

2016/10/19 by Hans Ole Ørka
Filed as: Non-native species

2016/03/04 by Hans Ole Ørka
Filed as: Non-native species, Old projects, Prosjekter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.