Estimering av biomasse i skog i Tanana Valley, Alaska ved bruk av prøveflater på bakken og data fra flybåren laserscanning

Prosjektet er en del av det store prosjektet “A Joint USFS-NASA Pilot Project to Estimate Forest Carbon Stocks in Interior Alaska by Integrating Field, Airborne and Satellite Data”. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Carbon Monitoring System (CMS) finansierer prosjektet. NASA CMS er designet for å gi viktige bidrag til å karakterisere, kvantifisere, forstå og forutsi utviklingen av globale karbonkilder gjennom forbedret overvåking av karbonlagre og flukser.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet bygger på prosjekter i Hedmark og Tanzania og målene for dette felles forskningsprosjektet mellom NASA og forskergruppen som arbeider med Skogregistrering og -overvåkning (SkogRover) er:

 1. bruke og vurdere et nytt statistisk rammeverk implementert ved NMBU for estimering av skogbiomasse over store områder ved å kombinere flybåren laser og feltdata. Laserdataene er blitt innsamlet av NASA mens feltdataene er blitt innsamlet inn av US Forest Service.
 2. undersøke felt-, fjernmåling-, og statistiske teknikker som vil muliggjøre best mulig estimering av biomasse
 3. sammenligne disse resultatene til resultater oppnådd for de samme studieområdene ved hjelp av ulike statistiske estimatorer.

Prosjektet vil omfatte statistisk modellbasert estimering. Data fra fem ulike studieområder av ulik størrelse vil bli analysert. Alle studie områdene ligger i det sørøstlige Alaska og inkluderer:

 1. The Tanana Inventory Unit (~135,000 km2);
 2. The Tanana Valley State Forest (7331 km2);
 3. The Tetlin National Wildlife Refuge (2835 km2);
 4. Caribou-Poker Creeks Experimental Watersheds (104 km2), and
 5. Bonanza Creek Experimental Forest (33.6 km2).

Prosjektperiode: 2015 – 2016

Publikasjoner:

 • [DOI] Ene, L. T., Næsset, E., Gobakken, T., Bollandsås, O. M., Mauya, E. W., & Zahabu, E.. (2017). Large-scale estimation of change in aboveground biomass in miombo woodlands using airborne laser scanning and national forest inventory data. Remote sensing of environment, 188, 106-117.
  [Bibtex]
  @Article{Ene2017,
  author = {Ene, Liviu Theodor and Næsset, Erik and Gobakken, Terje and Bollandsås, Ole Martin and Mauya, Ernest William and Zahabu, Eliakimu},
  title = {Large-scale estimation of change in aboveground biomass in miombo woodlands using airborne laser scanning and national forest inventory data},
  journal = {Remote Sensing of Environment},
  year = {2017},
  volume = {188},
  pages = {106-117},
  issn = {0034-4257},
  doi = {https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.10.046},
  owner = {hanso},
  timestamp = {2018.01.29},
  type = {Journal Article},
  url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425716304254},
  }