Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

Contents

Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Tema for prøveforelesningen var “Using airborne laser scanning in the Tanzanian national forest inventory to estimate changes to biomass and carbon stocks over time for REDD+/MRV – Application and Challenges”. Vi gratulerer med graden!

Sammendrag av avhandlingen

Skog i tropiske områder er viktig for biologisk mangfold, som ressursgrunnlag for lokalbefolkningen og ved å binde karbon fra lufta, et potensielt tiltak mot klimaforandringer. Avskoging og forringelse av skog i tropiske land har redusert skogens utbredelse. Metoder for estimering av treslagsdiversitet vil være til nytte i forvaltningsplaner i skogbevaringsprosjekter. Gode metoder for estimering av tømmervolum og biomasse er også viktig for henholdsvis skogbruksplanlegging og prosjekter for karbonbinding i skog. De fire artiklene i avhandlingen tester og evaluerer metoder for estimering av tømmervolum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av felt- og fjernmålte data i tropiske skoger i Tanzania. I den første studien ble det laget modeller for å beregne volum av stamme og greiner for trær i skogtypen Miombo i Tanzania. I studie II, III og IV ble potensialet for bruk av flybåren laserskanning (ALS) til å beregne biomasse og treslagsdiversitet undersøkt. Resultatene viste at ALS kan brukes til a beregne biomasse ved bruk av både parametriske og ikke-parametriske modelleringsmetoder. Effekter av feltflatas størrelse på biomasseestimatene ble studert. Resultatene viste at større feltflater økte presisjonen på biomasseestimatene i skoginventeringer understøttet av ALS data. Undersøkelsene viste videre at ALS data har potensial til å brukes til prediksjon av treslagsdiversitet.

Veiledere

Professor Tron Eid (hovedveileder) (INA, NMBU)
Professor Erik Næsset (INA, NMBU)
Professor Terje Gobakken (INA, NMBU)
Dr. Ole Martin Bollandsås (INA, NMBU)
Dr. Eliakimu Zahabu (Dept. of Forest Mensuration and Management, Sokoine University of Agriculture)

Bedømmelseskomité

Dr. Ross Nelson (Hydrospheric and Biospheric Sciences Lab, NASA/Goddard Space Flight Center)
Førsteamanuensis Henrik Meilby (Dept. of Food and Natural Resource Management, Copenhagen University)
Professor Ole Hofstad (INA, NMBU)

Referanse

 • Mauya, E. W.. ((2015). Methods for estimating volume, biomass and tree species diversity using field inventory and airborne laser scanning in the tropical forests of tanzania.). PhD Thesis.
  [Bibtex]
  @PhdThesis{Mauya2015,
  Title = {Methods for estimating volume, biomass and tree species diversity using field inventory and airborne laser scanning in the tropical forests of Tanzania},
  Author = {Mauya, E.W.},
  School = {Norwegian University of Life Sciences},
  Year = {2015},
  Owner = {hanso},
  Timestamp = {2016.03.02},
  Url = {https://static02.nmbu.no/mina/forskning/drgrader/2015-Mauya.pdf}
  }

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *