Én-dagsseminar om «VEGETASJONSENDRINGER I TREGRENSEN»

I forbindelse med avslutningen av vårt prosjekt i NORKLIMA-programmet arrangerer vi et én-dagsseminar om vegetasjonsendringer i tregrensen. Seminaret markerer avslutningen på prosjektet finansiert av Norges Forskningsråd.

Både «endringer» og «tregrense» kan i denne sammenhengen tolkes vidt. Seminaret tar sikte på å samle ulike forskermiljøer som jobber med dynamikken i tregrensen, og det vil bli presentasjoner av forskningsresultater fra noen av disse miljøene. Mot slutten av seminaret vil vi ha en diskusjon/dialog der vi sammen med representanter fra Forskningsrådet tar opp muligheter og behov fremover.

Det blir presentasjoner fra:

Leif Kullman (Professor emeritus, University of Umeå)
Tittel: Glacier recession reveals past treelines at unprecedented high elevations in the Swedish Scandes
Annika Hofgaard (Seniorforsker, NINA Trondheim)
Tittel: Rate of forest advance and tundra disappearance – empirical evidence vs. model prediction
Gunnar Austrheim (Professor, NTNU) 
Tittel: Application of the ecosystem services framework to a sheep grazing experiment in the treeline ecotone
Jane Jepsen (Seniorforsker, NINA Tromsø)
Tittel: Drivers of woody vegetation change in the low-arctic forest-tundra ecotone
James Speed (Forsker,NTNU)
Tittel: The impact of herbivores at the treeline ecotone
Lise Tingstad (PhD-student, University of Bergen)
Tittel: A forested future in the alpine? Climate, biotic interactions and plant population dynamics across the tree line ecotone
Nadja Stumberg (Østfold fylkeskommune)
Tittel: Detection of pioneer trees in the forest tundera ecotone using airborne laser scanning
Marius Hauglin (Forsker, NMBU)
Tittel: Estimation of changes in the tree line using airborne laser scanner
Ole Martin Bollandsås (Forsker, NMBU)
Tittel: Large scale estimaton of biomass changes

Detaljert program kan lastes ned her.

Vi (INA, NMBU) kommer til å presentere utvalgte resultater og erfaringer fra det omtalte prosjektet, der vi blant annet har jobbet med endringer i tregrensen og data fra flybåren laserskanning. Instituttets erfaringer med bruk av fjernmåling for forskning og operativ kartlegging av skogressurser går tilbake til 1960-tallet, og et av målene med seminaret fra vår side er å diskutere videre muligheter for bruk av fjernmålingsdata til å kartlegge eller overvåke endringer i vegetasjon i tregrensen og alpine områder.

Deltagelse på seminaret er gratis, men på grunn av plassbegrensing (45 pers) og bestilling av mat vil det være påmelding.

Tid: 12.november, kl. 10.00 – 17.00. Kaffe og registrering fra 9.30.
Sted: Forskningsrådets lokaler på Lysaker.
Påmelding: per epost til Ole Martin Bollandsås (ole.martin.bollandsas at nmbu.no), innen 9. november.