UAV i skogbruksplanleggingen

I denne filmen har stipendiat Stefano Puliti visuelt framstilt sitt arbeid knyttet til bruk av UAV (drone) til innsamling av data for skogtaksering. Ved hjelp av et kamera montert under dronen, tas det overlappende bilder over området som i etterkant kan brukes til å produsere tredimensjonale data ved hjelp av såkalt billedmatching.

I dette konkrete prosjektet blir de tredimensjonale dataene fra billedmatchingen brukt til å estimere skoglige variable som stående kubikkmasse, grunnflate, treantall og høyde for en skogeiendom. Stefano konkluderer med at bruk av UAV er en rask og fleksibel metode for skogtaksering som åpner for å gjennomføre spesialtilpassede prosjekter med høy nøyaktighet.