Eit økologisk bruksområde: Bruk av flyboren laser skanning for å studere risikohabitat for rådyr