Om konkurranseindekser for enkelttrær, flybåren laserskanning og kanteffekter