BIONÆR

Prosjektet har som mål å framskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan øke uttaket av virkeressursene på en kostnadseffektiv og miljørobust måte ut fra et helhetlig verdikjedeperspektiv.En viktig premiss for prosjektet er at økt avvirkningen også vil måtte finne sted i nye områder hvor det er tilgjengelige ressurser, som for eksempel langs kysten og i bratt terreng, der de tekniske utfordringene for lønnsom drift kan være betydelige.

Prosjektet er delt inn i 5 delprosjekter og har et totalt budsjett på 21 mill. NOK over 4 år. Fagruppen SkogRover ved MINA er involvert i flere av delprosjektene. Disse er:

  • Taksering og klassifisering av skog i bratt terreng
  • Hogstmaskiner som verktøy i datafangst og mer effektiv allokering av virke
  • Fordeling av MiS-miljøer med tanke på bratt terreng og verktøy for å møte miljøutfordringene ved økt avvirkning
  • Beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig, optimal ressursutnyttelse

Les mer om dette Bionær-prosjektet på Norsk institutt for bioøkonomi sine nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.