Modellering av utbredelsen til sumpskog og forekomsten av fugl i et skogreservat ved hjelp av flybåren laserskanning