Tolking av kulturminner i digitale terrengmodeller generert fra laserskannerdata: effekter av størrelse og form på deteksjonssuksessen

I denne studien undersøkte vi hvilke typer og kategorier av kulturminner som hadde størst sannsynlighet for å bli detektert og klassifisert korrekt ved en manuell tolking av digitale terrengmodeller generert fra laserskannerdata. Ikke overraskende var store kulturminner lettere å detektere enn små og kulturminner med en klar geometrisk form var lettere å finne enn kulturminner med en mer irregulær form. De to typene kulturminner som hadde størst sannsynlighet for å både bli detektert og samtidig klassifisert korrekt var kullmiler og gravhauger. Hulveger ble imidlertid alltid klassifisert riktig når de først ble detektert, men mange av dem ble oversett.

Referanse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *