Tolking av kulturminner i digitale terrengmodeller generert fra laserskannerdata: effekter av størrelse og form på deteksjonssuksessen

I denne studien undersøkte vi hvilke typer og kategorier av kulturminner som hadde størst sannsynlighet for å bli detektert og klassifisert korrekt ved en manuell tolking av digitale terrengmodeller generert fra laserskannerdata. Ikke overraskende var store kulturminner lettere å detektere enn små og kulturminner med en klar geometrisk form var lettere å finne enn kulturminner med en mer irregulær form. De to typene kulturminner som hadde størst sannsynlighet for å både bli detektert og samtidig klassifisert korrekt var kullmiler og gravhauger. Hulveger ble imidlertid alltid klassifisert riktig når de først ble detektert, men mange av dem ble oversett.

Referanse