Siste innlegg

Albedo i boreal skog

Albedo i boreale skogerer en kraftig klimafaktor som potensielt kan oppveie klimapåvirkningen av karbonopptak. For å vurdere albedoeffekten av ulike typer skogforvaltning i de nordiske landene, er det behov for albedoprodukter med fin oppløsning for å ta hensyn til den typiske heterogene strukturen som er til stede i dette biomet. Det finnes flere albedoprodukter tilgjengelige i dag. Imidlertid har de fleste av dem en relativt grov romlig oppløsning på omtrent 0,25–20 km.

Det overordnede målet med prosjektet «Albedo i boreal skog» er å utvikle en beregningsmetode for finoppløst albedo for å vurdere albedoeffekten i forvaltede kontra uforvaltede skoger.

Photo: Eirik Næsset Ramtvedt

Les videre

  1. Fjernmålt kartlegging av tørkestress hos gran Kommentarer er skrudd av for Fjernmålt kartlegging av tørkestress hos gran
  2. Jordkarbonlagring i tregrenseøkotonen: resultater basert på felt- og fjernmålingsdata Kommentarer er skrudd av for Jordkarbonlagring i tregrenseøkotonen: resultater basert på felt- og fjernmålingsdata
  3. (English) Biodiversity mapping of forests from above (BioDivAbove) Kommentarer er skrudd av for (English) Biodiversity mapping of forests from above (BioDivAbove)
  4. Evaluering av tilstand og endringer i skogøkosystemer ved hjelp av fjernmålingdata Kommentarer er skrudd av for Evaluering av tilstand og endringer i skogøkosystemer ved hjelp av fjernmålingdata
  5. Deteksjon av rotråte i granskog med fjernmåling Kommentarer er skrudd av for Deteksjon av rotråte i granskog med fjernmåling
  6. Presentasjoner fra Takst- og planseminar 2023 Kommentarer er skrudd av for Presentasjoner fra Takst- og planseminar 2023
  7. (English) Monitoring tree occupancy and height in the Norwegian alpine treeline using a time series of airborne laser scanner data Kommentarer er skrudd av for (English) Monitoring tree occupancy and height in the Norwegian alpine treeline using a time series of airborne laser scanner data
  8. Takst- og planseminar 2023 Kommentarer er skrudd av for Takst- og planseminar 2023
  9. Risiko og usikkerhet i forvaltning av rotråteinfiserte skogområder Kommentarer er skrudd av for Risiko og usikkerhet i forvaltning av rotråteinfiserte skogområder