Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Les videre

One-day Workshop «Technical challenges for REDD+ and some recent advances in MRV”

The Norwegian University of Life Sciences (NMBU) in collaboration with partner universities in Tanzania and partner institutions in Norway have recently concluded on more than four years of research and development on a broad specter of REDD+ issues in Tanzania. Monitoring of deforestation and capacity building in the field of forest monitoring have been significant parts of these activities.

Les videre

Måling av biomasse i Tanzaniansk regnskog – Feltarbeid

Avskoging og forringelse av skog er identifisert som en av de største kildene til menneskeskapt CO2 i atmosfæren. Samtidig er skogen i stand til å ta opp store mengder karbon, og riktig forvaltning av skogområder er, ved å binde karbon i skogens biomasse, et av bidragene å løse verdens klimaproblem. Les videre