Marcus Wallenberg Prisen: Intervju med Erik

Professor Erik Næsset, lederen av forskningsgruppen vår, ble i 2011 tildelt Marcus Wallenberg-prisen (MWP) for sin forskning på bruk av flybåren laserscanning til skogkartlegging. I juni ble Erik intervjuet av Dina Dedic (Kungliga Tekniska högskolan, Sverige) på vegne av MWP, for å høre hva som har skjedde siden han mottok prisen. Erik ble spurt om hva han ser som fremtidige muligheter for å bruke laser teknologi i kartlegging og overvåking av skog. Hans svar gjenspeiler fokusområdene til forskningsgruppen han leder:

«Overvåkning på et regionalt, nasjonalt og globalt nivå med høy frekvens i tid».

Les hele intervjuet og se de fine bildene på MWP. Les videre