Kort- og langsiktig kartlegging av effekter av globale klimaendringer på skog

Forskningen på effektene av global oppvarming er svært variert. Gjennom prosjekter utført i samarbeid med NASA og Norsk institutt for skog og landskap undersøker INA om LIDAR kan være en aktuell teknikk for å oppdage kortsiktige endringer i vekst av trær i tregrensa på fjellet. Les videre