PRECISION

«Presisjonsskogbruk for bedre ressursutnyttelse i norske skoger (PRECISION)»

PRECISION er et integrert prosjekt som analyserer problemstillinger knyttet til spredning, utbredelse og kartlegging av rotråte (RBR), den største kilden til tap av biomateriale og verdi i primærproduksjon i norsk skogsektor. Selv en liten forbedring i nøyaktigheten på stedfestingen av RBR kan føre til en meget stor økonomisk gevinst for skogbransjen.

PRECISION består av et tverrfaglig forskningskonsortium som spenner fra robotikk og skogteknologi, fjernmåling, patologi, skogkultur, skogforvaltning og planlegging til økonomi. Konsortiet omfatter forskere fra norske forskningsinstitusjoner og universiteter i samarbeid med ledende internasjonale forskere. Industripartnerne er en integrert del av prosjektet og de står for mer enn 80% av den årlige avvirkningen i Norges skoger.

PRECISION har som mål å forbedre karbonavtrykket og dermed den samlede bærekraften til norsk skogsindustri. RBR har en negativ innvirkning på karbonavtrykk av skogsektoren ettersom som den reduserer volumproduksjonen, tredødeligheten øker og den reduserer utbyttet av sagtømmer som kan erstatte andre bygningsmaterialer med lange levetider.

Les mer.

Varighet:
2018-2022