Kombinasjon av flybåren laserscanning og hyperspektrale data for prediksjon av skoglige egenskaper på ulik romlig skala

Kaja Kandare forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Fusion of airborne laser scanning and hyperspectral data for predicting forest characteristics at different spatial scales”, den 25 august 2017. Les videre

HyperBio

«HyperBio – using new technology to reduce costs and improve the accuracy of forest
inventory mapping»

Terratec AS gjennomfører i 2015 – 2018 et spennende forskningsprosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd. Samarbeidspartnere i prosjektet er NMBU-MINA og Norsk Regnesentral. I tillegg er et Italiensk Forskningsinstitutt med – Fondazione Edmund Mach i Trento. Målet med prosjektet er å utvikle en metode for skogkartlegging som gir mer nøyaktig og effektiv skogtaksering basert på flybåren laserskanning (lidar) kombinert med hyperspektral avbildning.

Se Terratecs nettsider for mer informasjon: https://www.terratec.no/forskning