Takst- og planseminar 2023

Hold av datoen for takst og planseminar 9-10 mars 2023. 

Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU arrangerer årets skogplanseminar ved Holmen Fjordhotell, Asker, 9-10 mars 2023. Seminaret er holdt hvert andre til fjerde år som en møteplass for alle som jobber med takst og skogbruksplanlegging, offentlig forvaltning, forskning og andre relevante fagområder. Årets seminar er arrangert som en del av kunnskapssenteret SmartForest i samarbeid med Nibio og skognæringen, der mye av arbeidet dreier seg om ressurskartlegging og skogbruksplanlegging.

Programmet er ikke enda helt spikret og vi er åpne for forslag, men følgende tema vil bli tatt opp:

  • Billedmatching
  • Skogbruksplanlegging
  • Bonitering
  • Miljøregistrering i skog
  • SR16
  • Data fra hogstmaskin
  • Bruk av droner

Vi ser fram til å treffes for mange spennende innlegg og diskusjoner om takst og planlegging!

One-day Workshop «Technical challenges for REDD+ and some recent advances in MRV”

The Norwegian University of Life Sciences (NMBU) in collaboration with partner universities in Tanzania and partner institutions in Norway have recently concluded on more than four years of research and development on a broad specter of REDD+ issues in Tanzania. Monitoring of deforestation and capacity building in the field of forest monitoring have been significant parts of these activities.

Les videre