Ressursregistrering og skogbruksplanlegging – en renessanse for flybildene?

I løpet av de siste 10-12 år har flybåren laserscanning utviklet seg til å bli den viktigste metoden for datafangst i ressursregistrering for skogbruksplanlegging. Står vi nå ved et veiskille der flybildene vil gjenerobre rollen som den viktigste datakilden til fjernmålt informasjon om skogressursene? Les videre