Estimering av biomasse i skog i Tanana Valley, Alaska ved bruk av prøveflater på bakken og data fra flybåren laserscanning

Prosjektet er en del av det store prosjektet “A Joint USFS-NASA Pilot Project to Estimate Forest Carbon Stocks in Interior Alaska by Integrating Field, Airborne and Satellite Data”. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Carbon Monitoring System (CMS) finansierer prosjektet. NASA CMS er designet for å gi viktige bidrag til å karakterisere, kvantifisere, forstå og forutsi utviklingen av globale karbonkilder gjennom forbedret overvåking av karbonlagre og flukser. Les videre