Gjenbruk av prøveflatedata

Prosjekttittel:
Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata

Målsetting
Prosjektet vil evaluere muligheter for å gjenbruke prøveflatedata ved arealbasert lasertakst med tanke på å redusere kostnadene knyttet til feltarbeid.

Prosjektpartnere
Mjøsen Skog SA
NORSKOG
Statskog
Viken Skog SA

Finansiering:
Utviklingsfondet for skogbruketSkogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene

Prosjektperiode: 2018 – 2020

ForClimit

«Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry»

Lomnessjøen and Storsjøen, Hedmark county, Norway. Photo: Ole Martin Bollandsås

Forest potential in the climate policy framework remains underutilized and significantly under-mobilized. Questions about the relative uncertainty surrounding the assessment of carbon content in soils and trees have been one problem. The introduction of strategies for encouraging climate friendly efforts on the part of landowners and other users of wood-based products represents another side of the problem. And finally, how forest carbon is accounted, and thus incentivised or not, in national, regional and international frameworks, represents a third problem. We address each of these at depth. We analyze national level strategies emerging in the context of the 2015 Paris Agreement and how these incentivise the role of forests and forest-based resources in the climate policy framework. Further, we analyze national level incentive systems for encouraging carbon friendly actions on the part of forest owners and consumers of harvested wood products. With this knowledge in hand, we consider new technologies and methods for the more accurate estimation of soil and tree carbon, from the national all the way down to the landowner level. Likewise, we investigate potential mitigation scenarios at the national and local level in three case studies (Netherlands, Romania and Sweden), analyzing response curves to economic and policy incentives. Finally, we analyze how international and regional climate change mitigation strategies can be better linked to subnational incentive systems. The goal is to promote methodologies that will provide a more accurate accounting of forest carbon, and permit the greater mobilization of forests and forest-based resources in national, regional and international climate policy frameworks.

 

See project pages for more information: http://www.forestinventory.no/forclimit

HyperBio

«HyperBio – using new technology to reduce costs and improve the accuracy of forest
inventory mapping»

Terratec AS gjennomfører i 2015 – 2018 et spennende forskningsprosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd. Samarbeidspartnere i prosjektet er NMBU-MINA og Norsk Regnesentral. I tillegg er et Italiensk Forskningsinstitutt med – Fondazione Edmund Mach i Trento. Målet med prosjektet er å utvikle en metode for skogkartlegging som gir mer nøyaktig og effektiv skogtaksering basert på flybåren laserskanning (lidar) kombinert med hyperspektral avbildning.

Se Terratecs nettsider for mer informasjon: https://www.terratec.no/forskning

Ressursregistrering og skogbruksplanlegging – en renessanse for flybildene?

I løpet av de siste 10-12 år har flybåren laserscanning utviklet seg til å bli den viktigste metoden for datafangst i ressursregistrering for skogbruksplanlegging. Står vi nå ved et veiskille der flybildene vil gjenerobre rollen som den viktigste datakilden til fjernmålt informasjon om skogressursene? Les videre

Estimering av biomasse i skog i Tanana Valley, Alaska ved bruk av prøveflater på bakken og data fra flybåren laserscanning

Prosjektet er en del av det store prosjektet “A Joint USFS-NASA Pilot Project to Estimate Forest Carbon Stocks in Interior Alaska by Integrating Field, Airborne and Satellite Data”. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Carbon Monitoring System (CMS) finansierer prosjektet. NASA CMS er designet for å gi viktige bidrag til å karakterisere, kvantifisere, forstå og forutsi utviklingen av globale karbonkilder gjennom forbedret overvåking av karbonlagre og flukser. Les videre