Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer

Victor Felix Strîmbu forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer”, den 15 september 2017. Les videre

Kombinasjon av flybåren laserscanning og hyperspektrale data for prediksjon av skoglige egenskaper på ulik romlig skala

Kaja Kandare forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Fusion of airborne laser scanning and hyperspectral data for predicting forest characteristics at different spatial scales”, den 25 august 2017. Les videre

Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Les videre