Albedo i boreal skog

Albedo i boreale skogerer en kraftig klimafaktor som potensielt kan oppveie klimapåvirkningen av karbonopptak. For å vurdere albedoeffekten av ulike typer skogforvaltning i de nordiske landene, er det behov for albedoprodukter med fin oppløsning for å ta hensyn til den typiske heterogene strukturen som er til stede i dette biomet. Det finnes flere albedoprodukter tilgjengelige i dag. Imidlertid har de fleste av dem en relativt grov romlig oppløsning på omtrent 0,25–20 km.

Det overordnede målet med prosjektet «Albedo i boreal skog» er å utvikle en beregningsmetode for finoppløst albedo for å vurdere albedoeffekten i forvaltede kontra uforvaltede skoger.

Photo: Eirik Næsset Ramtvedt

Les videre

Fjernmålt kartlegging av tørkestress hos gran

Gran er et økonomisk viktig treslag for skognæringen i Norge. Med hyppige perioder med tørke har man de senere år sett at gran flere steder er utsatt for tørkestress som kan føre til at trærne dør, enten som en direkte konsekvens av tørken, eller indirekte etter barkbilleangrep. Det er derfor behov for å utvikle et system for kartlegging som kan gi en rask oversikt over graden av tørkestress for granbestand innen et gitt planleggingsområde.

Les videre