Smartforest

Hovedmålet med SmartForest er å forbedre effektiviteten i norsk skogsektor ved å ta i bruk ny teknologi innen skogtaksering, skogskjøtsel, driftsteknikk, virkeforskyning og ved å forbedre den digitale informasjonsflyten i hele verdikjeden.

NMBU leder arbeidspakkene 1, 5 og 6 (Fig. 1)


Figur 1. Arbeidspakkestruktur.

Se prosjektets nettsider for mer informasjon.