Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer

Victor Felix Strîmbu forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer”, den 15 september 2017. Les videre