Kombinasjon av flybåren laserscanning og hyperspektrale data for prediksjon av skoglige egenskaper på ulik romlig skala

Kaja Kandare forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Fusion of airborne laser scanning and hyperspectral data for predicting forest characteristics at different spatial scales”, den 25 august 2017. Les videre

NORKLIMA

I forbindelse med den globale oppvarmingen forventes det raske forandringer i fjellskogen og overgangssonen til alpine områder. Siden bratte temperatur- og produktivitetsgradienter er vanlige i slike marginale områder forventes det to fundamentale effekter: (1) tilvekst av skog gjennom kolonisering av områder som ikke var dekket av skog før og migrasjon av den alpine tregrensa; (2) økt vekst for eksisterende trær som vil ha en betydelig innflytelse på karbonbinding og fremtidige karbonlagre. Les videre