NORKLIMA

I forbindelse med den globale oppvarmingen forventes det raske forandringer i fjellskogen og overgangssonen til alpine områder. Siden bratte temperatur- og produktivitetsgradienter er vanlige i slike marginale områder forventes det to fundamentale effekter: (1) tilvekst av skog gjennom kolonisering av områder som ikke var dekket av skog før og migrasjon av den alpine tregrensa; (2) økt vekst for eksisterende trær som vil ha en betydelig innflytelse på karbonbinding og fremtidige karbonlagre. Les videre