Tolking av kulturminner i digitale terrengmodeller generert fra laserskannerdata: effekter av størrelse og form på deteksjonssuksessen

http://paulcrowthergreen.co.uk/motorway-refresher-course/ I denne studien undersøkte vi hvilke typer og kategorier av kulturminner som hadde størst sannsynlighet for å bli detektert og klassifisert korrekt Les videre

Bruk av data fra flybåren laserskanner for deteksjon av kulturminner i skog: en eksperimentell studie av effektene av punkttetthet og glatting av DTM

where can i buy gabapentin online Kulturminner er arbeidskrevende å registrere ved hjelp av feltbaserte undersøkelser. Derfor har man i de senere årene gjennomført flere forsøk med fjernmålingsdata for deteksjon av kulturminner. Den mest lovende fjernmålingsteknikken for dette formål er flybåren laserskanning (ALS). Les videre