Publikasjoner

Publikasjoner fra forsker i SkogRover:

[bibfilter author=Næsset|Gobakken|Ørka|Ene|Bollandsås|Hofstad|Hauglin||Puliti|Kandare|Ralph||Økseter|Mauya|Strimbu|Lone allow=article,incollection,inproceedings,phdthesis,Book,conference,inbook,techreport,misc group=year group_order=desc sortauthors=1]