Ansatte

Her finner du de som jobber i faggruppa Skogregistrering og overvåkning (SkogRover) ved NMBU.

Ansatte:

Professor Erik Næsset
Professor Terje Gobakken
Dr. Ole Martin Bollandsås (Forsker)
Dr. Hans Ole Ørka (Forsker)
Dr Victor Strimbu (Forsker)
PhD student Zerihun Asrat Kutie
PhD student Lennart Noordermeer
PhD student Ana Maria de Lera Garrido
PhD-student Ida Marielle Mienna
PhD-student Eirik Næsset Ramtvedt

PhD-student Ana Claudia Ferreira Aza

PhD-student Benjamin Allen

Forskningstekniker Marie-Claude Jutras-Perreault

Forskningstekniker Arvid Svensson

Assosierte  medlemmer:

Dr Liviu Ene (Forsker)
M.Sc. Roar Økseter

Masterstudenter

Jon Hidle Pedersen (2018): Tittel Fjernmåling som verktøy til kartlegging av miljøregistreringer i skog (MiS) og Natur i Norge (NiN). Prosjekttilknytning: PreMiNa
Gustaf Lindsköld (2018): Tittel: Laserskanning för identifiering av naturvärden i skog. Prosjekttilknytning: PreMiNa
Magnus Korsvold (2018). Tittel: Effekten av digital skogbruksplan på avvirkningsnivå og ungskogpleie.
Anders Johan Konnestad (2018). Tittel: Analyser av nøyaktigheten av ulike GNSS-mottakere i skog med fokus på måleintervall og skogtetthet.
Ola Doksrød Stande (2018). Tittel: Klassifisering av endringer i skog ved hjelp av bi-temporale ALS-data.
Kenneth Langlie Simensen (2019). Tittel: Regionale forskjeller i rekruttering, mortalitet og vekst for pionertrær i tregrenseøkotonen. Prosjekttilknytning: ForestPotential
Steinar Gillberg Stensli (2019). Tittel: Deteksjon av pionertrær i tregrenseøkotonen ved bruk av tredimensjonale data fra bildematching. Prosjekttilknytning: ForestPotential
Inger Elisabeth Hilstad (2019). Tittel: Allelopatisk effekt av krekling på rekruttering og overlevelse for trær i tregrenseøkotonen. Prosjekttilknytning: ForestPotential
Øyvind Sørhuus (2019). Tittel. Deteksjon av enkelttrær angrepet av råte, ved bruk av hyperspektrale data. Prosjekttilknytning: PRECISION
Eivind Handegard (2020). Tittel. Analyse av klassifiseringsnøyaktigheten av livsmiljøet «Gamle trær» innenfor MIS-systemet.

Tidligere ansatte:

Dr. Knut Marius Hauglin (PhD student og forsker 2007 – 2017) Nå: Norsk institutt for bioøkonomi
Dr. Marek Pierzchala
 (Forsker 2017 – 2017) Nå: Norsk institutt for bioøkonomi
Dr Kaja Kandare
Professor Annika Kangas
Nå: Natural Resources Institute Finland (Luke)
Dr. Stefano Puliti (PhD student 2014 – 2017) Nå: Norsk institutt for bioøkonomi
Dr. Johannes Ralhf
(PhD student 2013 – 2017) Nå: Norsk institutt for bioøkonomi
Dr. Endre Hofstad Hansen (PhD student 2012 – 2015, Researcher 2015 – 2017) Nå: Norwegian Forestry Extension Institute. 
Dr. Daud Jones Kachamba
(PhD student 2013 – 2016) Nå: Department of Forestry, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Malawi.
Dr. Liviu Theodor Ene (PhD student 2007 – 2012, Forsker 2012 – 2016) Nå:  Swiss Federal Research Institute WSL
Dr. Ernest Mauya (PhD student 2012 – 2015) Nå: Sokoine University of Agriculture (SUA), Morogoro, Morogoro, Tanzania
Dr. Karen Lone
(PhD student 2012 – 2015) Nå: Norsk Polarinstitutt
M.Sc. Vegard Lien (Employee 2008 – 2014) Nå: Mjøsen Skog SA
Dr. Rune Østergaard Pedersen (PhD student 2010 – 2014) Nå: Aarhus Universitet
Dr. John Wirkola Dirksen
(PhD student 2009 – 2013) Nå: Kongsvinger kommune
Dr. Nadja Stumberg
(PhD student  2008 – 2012) Nå: Østfold fylkeskommune
Dr. Terje Kristensen (Employee 2007 – 2012) Nå: SINTEF
Dr. Johannes Breidenbach (Employee 2009 – 2010) Nå: Norsk institutt for bioøkonomi

Visiting scientists:

PhD student Melichová Zlatica, Czech University of Life Sciences Prague,  Czech Republic (November 2019)
Forsker Ivan Sačkov, National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen (Fra mars til juni 2019)
PhD student Darío Domingo Ruiz, University of Zaragoza, Spain (Fra august til november 2018)

Research Fellow Doc Cicimol Alexander Bournemouth University, Department of Life and Environmental Sciences (Fra mai til juni 2017)
PhD student Francesca Giannetti Department of Agricultural, Food and Forestry Systems, University of Florence (Fra januar til mai 2017)
PhD student Zdeněk Patočka, Mendel University in Brno (Fra mai til juni 2016)
Professor Matti Maltamo University of Eastern Finland (visiting professor våren 2009, juni 2011 og 2015)
PhD Student Patricia Arrogante Funes King Juan Carlos University (Fra mars 2015 til juni 2015)
Dr. Jari Vauhkonen University of Eastern Finland (September 2013)
PhD Student Jan Trochta Mendel University in Brno (September 2013)
Dr. Lauri Korhonen
University of Eastern Finland (Fra januar til juni 2013)
Dr. Michele Dalponte Research and Innovation Centre – Fondazione Edmund Mach (Fra juni 2011 til april 2013)
Dr. Ross Nelson, NASA (Flere
perioder på 1-4 uker i perioden 2006-2010)
PhD student Eveliina Kotamaa University of Eastern Finland (Våren 2009)