Metoder for å forbedre skogtakseringen på forskjellig romlig skala ved bruk av tilleggsinformasjon

check over here Liviu Theodor Ene disputerte 4. mai 2012. Disputasen bestod av en prøveforelesning med tittelen: “The effects of the accuracy and precision of inventory estimates on decision-making”  og offentlig forsvar av avhandlingen; “Metoder for å forbedre skogtakseringen på forskjellig romlig skala ved bruk av tilleggsinformasjon”.

Sammendrag av avhandlingen

Se engelsk sammendrag.

Veiledere

Professor Erik Næsset, Dept. of Ecology and Natural Resource Management
Professor Terje Gobakken, Dept. of Ecology and Natural Resource Management

Bedømmelseskomité

Professor Ron E. McRoberts, University of Minnesota
Professor Annika S. Kangas, University of Helsinki
Professor Tron Eid, Norwegian University of Life Sciences

Referanse

 • L. T. Ene, “Methods for enhancing forest inventories at different spatial scales using auxiliary information,” PhD Thesis, 2012.
  [Bibtex] [Download PDF]
  @PhdThesis{Ene2012a,
  Title = {Methods for enhancing forest inventories at different spatial scales using auxiliary information},
  Author = {Liviu Theodor Ene},
  School = {Norwegian University of Life Sciences},
  Year = {2012},
  Owner = {hanso},
  Timestamp = {2012.12.03},
  Url = {https://static02.nmbu.no/mina/forskning/drgrader/2012-Ene.pdf}
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *