Masteroppgave: Deteksjon av enkelttrær angrepet av råte, ved bruk av hyperspektrale data

order Dilantin

purchase Lyrica in canada Råte forårsaker skader på skog, og det er estimert at den forårsaker en verdireduksjon for norsk skogbruk i størrelsesorden 100 millioner kr årlig. Registreringer av skogens sunnhetstilstand blir sammenlignet med annen skoglig informasjon, i liten grad registrert. Dette skyldes blant annet mangel på gode metoder for registrering. I dette prosjektet brukes hyperspektrale data for å kunne detektere trær skadet av råte. Råteskadde- og friske trær (stubber) skal posisjoneres i felt, og hyperspektral informasjon for de samme trærne samlet fra en flybåren plattform før trærne ble avvirket, skal brukes til å analysere forskjellene i spektralsignaturer for syke og friske trær. Disse registreringene er i hovedsak gjort på Hadeland på øst-siden av Randsfjorden.

Hyperspektrale kamera er såkalte passive sensorer som registrerer elektromagnetisk stråling (reflektert sollys) fra det avbildete området, og i bildet finnes det data for over 400 bølgelengder i det elektromagnetiske spektrum (kanaler). Dette danner derfor et godt utgangspunkt for å kunne avdekke selv små forskjeller i hvordan ulike objekter reflekterer sollyset, forskjeller som er alt for små til at vi kan oppfatte dem med våre øyne. Kameraet registrerer bølgelengder i intervallet mellom 400 og 1000 nm. Målet for oppgaven er å kunne støtte oppunder teorien om at syke/skadede trær vil framstå forskjellige i enkelte deler av det elektromagnetiske spekteret, enn hva friske trær gjør. Oppgaven er knyttet til prosjektet PRECISION.

Masterstudent: Øyvind Sørhuus
Veiledere: Ole Martin Bollandsås, Terje Gobakken, Hans Ole Ørka

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *