HyperBio

More Info “HyperBio – using new technology to reduce costs and improve the accuracy of forest
inventory mapping”

find this

Terratec AS gjennomfører i 2015 – 2018 et spennende forskningsprosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd. Samarbeidspartnere i prosjektet er NMBU-MINA og Norsk Regnesentral. I tillegg er et Italiensk Forskningsinstitutt med – Fondazione Edmund Mach i Trento. Målet med prosjektet er å utvikle en metode for skogkartlegging som gir mer nøyaktig og effektiv skogtaksering basert på flybåren laserskanning (lidar) kombinert med hyperspektral avbildning.

Se Terratecs nettsider for mer informasjon: https://www.terratec.no/forskning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *